ggf.jpg

123123.jpg

312.jpg

 

 

 

 

27f62250355fa2bc327ab6bb20040b1c.gif

 

 

 

 

673a16646b6c471afbda40ce6327d0a7.jpg 업소명 :태국 중국 용코풀싸롱

 

7dfe6fe790607a6e22d3944d5e3aa96f.jpg 업소구분 :풀싸롱

 

b34cf872098c9b381bb37bb988134306.jpg 담당자 :실장님

 

9821afbcb8754e2449cf9836922e665c.jpg 영업시간 : pm 8시부터 손님 있을때까지

 

208ef8e00e735d229982cb52c73ba998.gif 위치 :울산 삼산 본동

 

92afd1632f919f998fb312b337e1c12e.jpg 홈페이지 : https://band.us/@fullsamsan

 

33c8cb4fc34f3cca74cf776bd87c4af3.gif 예약문의 : 010 4198 2333 010 6604 2555

프로필
사진등록
★중국용코노래방★|작성글보기| 서명수정하기
등록된 서명이 없습니다.